Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Domeniu: 
Dezvoltare durabilă
Inițiatori: 
Coaliţia pentru Transparenţă Decizională şi Dezvoltare
Stare: 
Derulat
Data: 
25 Ianuarie 2012
Categorie: 
Audieri publice asistate
Locație:
Constanța/Constanta

Chemarea la acțiune

Descarcă Chemarea la acțiune

CHEMARE LA ACŢIUNE

Stimate Domnule,

Stimată Doamnă,

Cu toţii dorim să avem acces la factorii de decizie şi să putem să le aducem la cunoştinţă punctele noastre de vedere. Aşa stând lucrurile, neîncrederea, necunoaşterea, lipsa de timp, barierele în calea liberului acces restrâng abilitatea noastră de a avea impact la nivelul politicilor publice. Dacă avem dreptul constituţional de a ne exprima opinia cu privire la politicile publice, dacă avem o lege a transparenţei deciziilor publice, dacă avem o opinie legată de prefigurarea viitorului nostru , de ce să nu ne creem oportunităţi în a ne face auziţi de decidenţii politici?

Pentru a încerca să răspundem acestor probleme care preocupă în egală măsură societatea civilă, mediul de afaceri, profesioniştii, funcţionarii publici, Coaliţia pentru Transparenţă Decizională şi Dezvoltare Durabilă  doreşte să invite toţi membrii responsabili ai societăţii civile să i se alăture la o sesiune de audieri publice. De ce? Pentru că acolo toţi ne putem exprima deschis părerea despre necesitatea de a reglementa sau nu diferite aspecte, de a clarifica modalităţi şi tehnici de abordare, avem posibilitatea de a comunica deschis cu factorii de decizie.

Coaliţia pentru Transparenţă Decizională şi Dezvoltare Durabilă a fost iniţiată în anul 2011 de către O.N.G. Mare Nostrum,  Asociaţia Pro Democraţia – Club Constanta, Centrul pentru Resurse Civice Constanţa, Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM, Asociaţia pentru Calitate şi Cooperare în Educaţie,  Organizaţia Naţională Cercetaşii Romaniei, Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunarii.

 Din practica organizaţiilor dar şi în baza informaţiilor obţinute de la Agenţiile pentru Protecţia Mediului (A.P.M.) se poate considera că informarea publicului este deficitară afectând astfel implicarea acestuia în procesul de consultare publica. Astfel, în perioada 01.01.2011 - 30.10.1011 la A.P.M. Brăila nu a fost înregistrată nici o intervenţie a publicului la dezbaterile publice organizate în baza H.G. nr.445/2009 şi Ordinului nr.135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, iar la A.P.M. Constanţa s-au înregistrat 2 (două) intervenţii din partea a două Organizaţii Neguvernamentale, ceea ce denotă faptul că participarea puplică este nesemnificativă. Accesul publicului interesat la informaţie nu este suficient de facil, iar participarea publică la luarea deciziei este serios afectată de reglementările în vigoare.

Schimbările urbanistice aduse litoralului românesc al Mării Negre, vizibile, cunoscute, atât de discutate şi în acelaşi timp controversate, s-au produs în condiţiile existenţei unor legi cu aplicabilitate zonei mai sus amintite, şi anume: O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a Zonei Costiere şi Legea nr. 597/2001 privind măsurile de protecţie şi autorizarea construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre. Deşi aceste legi interzic eliberarea autorizaţiilor de construire pe plaje şi faleze şi instituie o zonă de restricţie pentru construcţii de 300 de metri de la linia apei, A.P.M. a emis acte de reglementare contrare prevederilor legale.

Pentru problemele prezentate, Coaliţia pentru Transparenţă Decizională şi Dezvoltare Durabilă are în vedere următoarele propuneri necesare realizării unui cadru normativ în acord cu cele mai bune practici în domeniu la nivel european:

1. Instituirea unor termene rezonabile de acces al publicului la informaţie şi pentru formularea propunerilor şi observaţiilor şi includerea a două etape de consultare, respectiv implicarea publicului înaintea elaborării Raportului de Mediu:

2. Creşterea gradului de implicare a publicului în procesul de luare a deciziilor:

- şedinţele Comisiei de Analiză Tehnică să fie publice;

- în componenţa Colectivului de Analiză Tehnică să fie numiţi trei reprezentanţi ai societăţii civile, prin intermediul organizaţiilor non-profit  având obiect de activitate protecţia mediului înconjurător, urbanism, mediul de afaceri, civic, protecţie socială.

Vă invităm să vă exprimaţi opinia referitoare la necesitatea participării publice în cadrul procesului decizional referitor la emiterea autorizaţiilor/acordurilor de mediu. Părerea dumneavoastră contează şi credem că împreună putem să încurajăm decidenţii în materie de politici publice să ţină cont de părerea noastră a tuturor parţilor afectate de această decizie privind acordarea autorizaţiilor de mediu.

Coaliţia pentru Transparenţă Decizională şi Dezvoltare Durabilă doreşte să invite toate părţile interesate la audierea publică cu tema Transparenţă Decizională şi Dezvoltare Durabilă” care va avea loc în data de 25 ianuarie 2012  între orele 15.00 si 16.30,  Hotel Ibis, Constanţa.

Scopul audierii este de a crea oportunitatea ca toate părţile interesate să îşi prezinte punctul de vedere şi să împărtăşească opiniile cu privire la tema audierii publice. Rezultatul va fi prezentat sub forma unui raport care va fi mai apoi remis opiniei publice şi factorilor de decizie pentru examinare şi luare în consideraţie.

Tematica la care vă invităm şi vă aşteptăm să contribuiţi cu soluţii argumentate este:

► Care consideraţi că sunt termenele rezonabile şi, în acelaşi timp, oportune din perspectiva tuturor părţilor implicate pentru o participare reală şi eficientă la procesul de luare a deciziilor de mediu?

► Consideraţi optime soluţiile propuse de Coaliţia pentru Transparenţă Decizională şi Dezvoltare Durabilă pentru creşterea gradului de implicare a publicului în procesul de luare a deciziilor de mediu? Ce alte soluţii propuneţi dumneavoastră în acest sens?

Regulamentul după care se va desfăşura această sesiune de audieri publice a fost astfel conceput încât să asigure exprimarea liberă a tuturor opiniilor în legătură cu această problemă. În plus, echipa care asigură prelucrarea informaţiilor colectate cu prilejul depunerii mărturiilor este independentă şi are expertiză profesională de a reţine toate punctele de vedere relevante, fără a fi influenţată de prejudecăţi politice, economice sau de natură profesională.

În măsura în care sunteţi interesaţi să participaţi la sesiunea de audieri publice, vă rugăm să completaţi formularul de înregistrare anexat şi să îl transmiteţi la adresa:  lobby.teamse@yahoo.com, în urma semnării acestuia.

Atenţie:

Înscrierea la o depoziţie orală în cadrul audierii publice este validă doar în urma transmiterii depoziţiei scrise, până în data de 23.01.2012 ora 18,00.

 Depoziţia scrisă, va avea o lungime de max 2 pagini în care se va utiliza caracterul Arial, marimea lui fiind aleasă la poziţia 12.

Nu uitaţi să semnaţi depoziţia scrisă, să vă treceţi date de identificare pentru a vă putea contacta şi a vă transmite raportul comisiei de experţi.

Timpul acordat depoziţiei verbale, în cazul opţiunii de participare la eveniment, este de maxim 3 minute.

Nicolae Munteanu – Team Leader al  Coaliţiei pentru Transparenţă Decizională şi Dezvoltare

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.