Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Chemarea la acțiune

Descarcă Chemarea la acțiune

CHEMARE LA ACŢIUNE

Stimată Doamnă,

Stimate Domn,

                 La începutul acestui an, datorită poluării cu praf în marile oraşe, inclusiv Timişoara, Comisia Europeană a ameninţat cu amenzi România. Pe lângă problemele de sănătate care decurg de aici (probleme respiratorii, proliferarea de infecţioase etc.),  există pericolul de a fi puşi în situaţia de a plăti amenzi usturătoare, iniţial suportate  de Guvern,  recuperate de acesta din bugetele autorităţilor locale.

În pofida măsurilor adoptate şi a controalelor efectuate la nivelul Timișoarei, în perioada ianuarie – septembrie 2011 monitorizările au relevat că la staţiile de trafic s-au înregistrat în total 75 de depăşiri cumulate (44 la TM-1, Calea Şagului si 31 la TM-5, Calea Aradului); Comisia Europeană permite maximum 60 de depăşiri/an.

            Pentru conştientizarea și asumarea acestei probleme, dar mai ales, petru identificarea de soluții, am iniţiat audierea publică cu tema ,,Timișoara inspiră: opriți poluarea aerului acum!”.

Invităm pe toți cei interesați să își exprime punctul de vedere cu privire la următoarele tematici:

 • Ce măsuri consideraţi că trebuie adoptate, pentru a limita poluarea aerului în Timişoara?
 • Care sunt alternativele Timișoarei pentru extinderea spațiului verde?
 • Ce soluţii din oraşe europene (şi nu numai) apreciaţi că s-ar putea aplica în Timişoara, pentru reducerea emisiilor de praf?
 • Cum s-ar putea soluţiona/reduce impactul marilor poluatori?

Comisia de Inițiere invită autorităţile locale, mediul de afaceri şi societatea civilă să-şi exprime opiniile, prin participarea la audierea publică, în scopul facilitării identificării unor soluții fezabile și durabile la problema poluării. Opiniile colectate vor fi prezentate, sub forma unui raport-sinteză, atât opiniei publice, cât şi factorilor de decizie spre analiză și examinare, putând constitui un punct de plecare pentru formularea de noi politici publice locale.

                  Trăim într-o societate democratică, iar implicarea şi contribuţia fiecăruia dintre noi este imperios necesară pentru asigurarea şi dezvoltarea unor politici publice coerente şi în interesul tuturor cetăţenilor. 

                 Audierile publice, utilizate de către democraţiile din lumea întreagă pentru a implica în mod pro-activ cetăţenii la toate nivelurile în procesul legislativ, sunt distincte de alte forme de dezbatere publică. Astfel:

 • Comisia de Iniţiere, care este independentă, neinfluenţată politic sau economic, imparţială şi neutră, având grijă să fie respecte regulile de procedură  referitoare la  audierea martorilor;
 • fiecare dintre părţile interesate va putea depune mărturii scrise referitoare la opiniile sale, iar  toate depoziţiile, indiferent daca au fost sau nu susţinute verbal,  vor fi incluse în raportul final şi vor fi  trimise atât participanţilor la audiere, cât şi reprezentanţilor mass-media şi, mai ales, factorilor de decizie;

      -   procedura de audiere publică este o procedură deschisă oricui este interesat fie numai să participe, ca observator în sală, fie să își exprime în scris și, eventual, să își susțină verbal punctul de vedere, pe tematica supusă dezbaterii.

                   Comisia de Iniţiere a audierii publice va  monitoriza şi va aduce la cunoştinţa publică acţiunile ulterioare privind subiectul pus în discuţie, îndeosebi în ceea ce priveşte modul în care factorii de decizie reacţionează la recomandările şi rapoartele rezultate din procesul democratic al audierii.

                  Dacă vă interesează prezentul şi viitorul comunităţii în care trăim, vă invităm să participaţi marţi, 8 noiembrie 2011, începând cu ora 17:00, la Casa Adam Muller Guttenbrunn din Timişoara, Str. Gh. Lazăr nr. 2, la audierea  publica cu tema: „Timişoara inspiră: opriţi poluarea aerului acum!”

Comisia de Iniţiere:  

 • Mariana Cernicova Buca, membru in Consiliul Director, responsabil pentru comunicare in cadrul Fundaţiei Politehnica din Timişoara;
 • Sanda Valeria Craia, secretar in cadrul  Clubului de afaceri romano-olandez MATRIX, Timişoara;
 • Militaru Elena Rodica, preşedinte al Asociaţiei Proprietarilor din Zonele Rezidenţiale, Timişoara;
 • Simona Constanceanu, membru in Clubul economic German Banat, responsabil pentru relatii publice si comunicare;
 • Gabriela Stefan,  membru fondator al Clubului Lions Diamond Timisoara, responsabil pentru comunicare;
 • Ovidiu Costea,  membru in Uniunea Generala a Industriasilor din Romania.

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.