Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Bibliografie

Sinteza documentării - Contextul european
Sinteza documentării - Contextul autohton

 1. Documente ale Uniunii Europene

      Documente privind cadrul general al Politicii de Coeziune Teritorială

 • 1999 - EU European Spatial Development Perspective (en)
 • 2007 - EU The Basic Essentials on Regional Policy (en)
 • 2007 - EU Leipzig Charter on Sustainable European Cities (en)
 • 2007 - Aspecte esenţiale asupra Politicii regionale europene (ro)
 • 2008 - Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale de Statistică (ro)
 • 2008 - Cartea verde a coeziunii teritoriale (ro)(en)
 • 2008 - Politica regională europeană 2007-2013 (ro)(en)
 • 2009 - Territorial cohesion - unleashing the territorial potential (en)
 • 2009 - CCE Sixth progress report on economic and social cohesion (en)
 • 2010 - Cohesion Policy Support for Local Development (en)
 • 2011 - The territorial State and Perspectives of the EU (en)
 • 2011 - Agenda Teritorială a UE 2020 (ro)(en)
 • 2011 - Politica de Coeziune a UE 2014-2020 (ro)
 • 2011 - Politica de coeziune - Investiţii în dezvoltare şi locuri de muncă (ro)(en)
 • 2011 - Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe (en)
 • 2011 - Regional Policy for smart growth in Europe 2020 (en)
 • 2012 - Elemente ale unui Cadru Strategic Comun 2014-2020 (ro)
 • 2012 - Simplificarea politicii de coeziune pentru 2014-2020 (ro)(en)   ...

%pauza%

      Fișe informative ale Uniunii Europene privind viziunea 2014 – 2020

      Reglementări și propuneri de reglementari ale Uniunii Europene privind Politica de Regionalizare

 • 2006 - Regulamentul nr. 1083/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului nr. 1260/1999 (ro)
 • 2012 - Propunere de Regulament privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (1083/2006) (ro)
 • 2011 - Fondul European de Dezvoltare Regională - propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2012 - Cooperarea teritorială europeană - propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2012 - Fondul de coeziune - propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2012 - Fondul social european - propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2012 - Gruparea europeană de cooperare teritorială -propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2011 - Programme for Social Change and Innovation - comission proposal (en), citizens summary (en)
 • 2011 - European Globalisation Adjustment Fund - comission proposal (en), citizens summary (en)

      Documente ale Comitetului Regiunilor privind Politica de Coeziune Teritorială

 • 2011 - Document de lucru privind Cadrul Strategic Comun 2014-2020 (ro)
 • 2012 - Europe 2020 Handbook for Local and Regional Authorities (en)
 • Documente autohtone

      Legislaţia în vigoare

 • Legea dezvoltării regionale 315/2004 si de abrogare a legii 151/1998 (ro)
 • Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (350/2001) (ro)

      Documente privind cadrul general al Politicii de Dezvoltare Regională

 • CARTA VERDE a dezvoltării regionale RAPORT (ro)(en), ANEXE (ro)(en)
 • 2011 - Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (ro)(en)
 • 2012 - MEMORANDUM privind fondurile europene 2014-2020 (ro)
 • 2012 - MEMORANDUM Anexa 1 Orientări metodologice (ro)
 • 2012 - MEMORANDUM Anexa 2 Cadrul partenerial (ro)

      Documente ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

 • 2011 - Perspective asupra coeziunii teritoriale (ro)
 • 2012 - Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială (ro)
 • 2012 - Contextul european şi naţional privind coeziunea teritorială (ro)
 • 2012 - Cooperarea teritorială europeană (ro)
 • 2012 - Dimensiunea Urbană (ro)
 • 2012 - Instrumente de dezvoltare teritorială (ro)
 • 2012 - Rolul Cooperarii Teritoriale - 2014-2020 (ro)
 • 2012 - Strategia UE pentru Regiunea Dunării (ro)
 • 2012 - Dimensiunea teritorială la nivelul politicilor sectoriale (ro)
 • 2012 - Etape de indetificare a Investiţiilor Teritoriale Integrate (ro)
 • 2012 - Indicatori şi monitorizarea impactului teritorial (ro)
 • 2012 - Legătura urban - rural (ro)
 • 2012 - Priorităţi teritoriale naţionale (ro)
 • 2012 - Cadrul strategic de dezvoltare teritorială, monitorizare şi impact teritorial (ro)
 • 2012 - Teorii cu specific geografic (ro)
 • Alte studii şi rapoarte

      Registrul Urbaniștilor din România - Revista Urbanismul nr.11/2012 – “Regionalizare”

      Uniunea Europeana – Inforegio – Revista Panorama (ro)

      Studii și rapoarte asupra Politicii de Regionalizare în cazul altor state (en)

      Alte studii şi rapoarte

 • Andreas Faludi: Territorial Cohesion under the Looking Glass (en)
 • World Bank: Regional Development and Tourism (en)
 • 1997 - Declaratia Adunarea Regiunilor Europene (en)
 • 2003 - Politica regională (ro)
 • 2005 - Manualul afacerilor Europene (ro)
 • 2006 - Definiţii cheie în planificarea spaţială (ro)
 • 2006 - Final Report Regions (en)
 • 2007 - Regions in the European Union (en)
 • 2007 - The impact of EU Regional Policy on economic growth (en)
 • 2007 - Organizarea administraţiei centrale de stat (ro)
 • 2008 - Etude sur gouvernance et parteneriat en politique regionale (fr)
 • 2011 - Amenajarea teritoriului (ro)
 • 2011 - Considerente asupra procesului de descentralizare (ro)
 • 2011 - Regional Development (en)
 • 2011 - Regions and Innovation Policy (en)
 • 2011 - Regions at a Glance (en)
 • 2011 - Sandu D: Dezvoltarea regională în România (ro)
 • 2011 - Raport privind reducerea numărului de comune (ro)
 • 2012 - Well Being-Martine Durand Concluding presentation (en)
 • Linkuri şi articole

      Articole

 • 2011 - Sandu D: Regionalizarea dincolo de legea efortului minim (ro)
 • 2011 - Borboly C: Propuneri pentru reforma administrativ-teritorială a României (ro)
 • 2011 - Pascariu G: Tranziţie şi reformă administrativă(1) (ro)
 • 2011 - Pascariu G: Tranziţie şi reformă administrativă(2) (ro)
 • 2012 - Mihailescu G: De ce are România nevoie de reprezentanţe regionale la Bruxelles (ro)
 • Articole regionalizare www.cursdeguvernare.ro (ro)
 • Articol blog: împărţirea administrativ teritorială a României (ro)
 • Pascariu G: Legea Capitalei - o perspectivă urbanistică (ro)

      Link-uri utile

Alte documente: 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.