Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Domeniu: 
Patrimoniu
Inițiatori: 
Fundaţia Mihai Eminescu Trust
Stare: 
Derulat
Data: 
18 Noiembrie 2011
Categorie: 
Audieri publice asistate
Locație:
Brașov/Viscri
Opinii: 
11
Participanți: 
37

Chemarea la acțiune

Descarcă Chemarea la acțiune

CHEMAREA LA ACŢIUNE

Prin modificarea legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2011 se redefinesc responsabilităţile şi atribuţiile autorităţilor publice centrale şi locale în ceea ce priveşte activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism. Astfel, autorităţile publice locale la nivel de comună au posibilitatea, să-şi organizeze în comun servicii de specialitate precum urbanismul şi autorizarea sau să delege atribuțiile arhitectului-șef unui funcționar public din aparatul de specialitate al primarului, având cursuri de formare profesională în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor.

Legea  nr.153/ 5 iulie 2011, privind măsuri de creștere a calității architectural ambientale a  clădirilor prevede obligaţia autorităților locale să inventarieze toate clădirile care au nevoie de reabilitarea faţadelor, să creeze un plan de acţiune, să stabilească zone prioritare de acţiune, cum ar fi centrele istorice. Totodată se lasă la latitudinea autorităţii publice locale scutirea de la plata impozitului pe clădiri, timp de 5 ani consecutiv, pentru cei care aleg să-şi reabiliteze faţadele de bună voie.

Prin ordin al ministrului, a fost aprobată și procedura de consultare publică obligatorie în ceea ce priveşte autorizarea planurilor de urbanism şi autorizarea construcţiilor. Astfel societatea civilă va avea acces la informații privind documentaţiile de urbanism şi asupra viitoarelor construcţii care urmează să se edifice.

Toate aceste prevederi legale, adaptate la nevoile locale  pot forma un sistem pentru protecția patrimoniului construit, care prin abordarea locală va oferi un set de măsuri eficiente pentru conservarea moșternirii culturale.

Vă invităm aşadar să participaţi cu opinia Dumneavoastră la audierea publică:

Patrimoniul rural încotro?

Iniţiativa locală – sistemul de protecţie cel mai eficient!

care va avea loc, vineri, 18 noiembrie 2011, între orele 11.00-13.00,

în Turnul Bisericii Fortificate din satul Viscri, comuna Buneşti, judeţul Braşov.

Părerea dumneavoastră contează şi credem că, împreună, putem să încurajăm această inițiativă locală, care va putea fi pusă în practică la nivel național pentru conservarea patrimoniului rural existent.

Este realizabil un sistem local pentru protecția patrimoniului construit? Sunt măsurile propuse eficiente pentru a proteja patrimoniul rural de la distrugere?

Iniţiatorii îşi doresc să ofere un cadru de dezbateri riguros şi accesibil, prin procedura audierii publice.

Prin această procedură vă invităm să vă exprimaţi opinia în scris (depoziţia), de maxim 2 pagini A4, raportată la motivaţia ataşată. Vă rugăm să o transmiteți la adresa electronică: admin@mihaieminescutrust.org, alături de formularul de înscriere completat cu una din opţiunile dumneavoastră: transmiteţi depoziţia numai în scris, intentionaţi să o sustineţi şi verbal la audierea publică sau doriţi să fiţi participant în sală.

Vă informăm că o comisie de experţi va analiza toate depozițiile depuse în scris şi verbal, va efectua un raport sinteză în maxim două săptămâni de la eveniment și va face public rezultatul opiniilor colectate, completat cu concluzii şi recomandări pentru decidenții politici.

În cazul în care ne-aţi oferit posibilitatea contactării, prin completarea formularului de înscriere, veţi primi raportul experţilor la adresa menționată.

Vă subliniem că regula procedurii de audiere publică solicită celor ce sunt interesaţi să susţină o opinie verbală, ca aceasta să fie prezentată întâi în scris până la data de 17 noiembrie 2011, ora 16:00.

Opinia verbală va avea o durată de maxim 3 minute pentru a evidenţia ideile principale din depoziţia scrisă. Nu se pot înscrie la cuvânt decât cei care au transmis punctul de vedere în scris pâna la data mentionată.

Pentru cei interesaţi s-au colectat note bibliografice, alte documente privitoare la subiect, care se găsesc pe pagina web www.mihaieminescutrust.org . Aici se regăsesc și informații privind procedura de audiere publică, pe care o vom aplica cu această ocazie, şi un îndrumar de formulare a opiniei scrise.

În speranța participării Dumneavoastră la eveniment, vă mulțumim pentru interes.

Cu deosebită consideraţie,

Comisia de Iniţiere

Notă: Ce trebuie să faceţi pentru a vă implica prin această procedură?

1. Accesaţi site-ul  www.mihaieminescutrust.org, descărcaţi formularul de înscriere, exprimându-vă una din opţiunile precizate şi să îl transmiteţi împreună cu depoziţia scrisă la adresa de e-mail admin@mihaieminescutrust.org, Subiect: Audiere publică;

2. Parcurgeţi motivaţia descrisă de iniţiator pentru acest demers;

3. Utilizaţi bibiografia, dacă vă este util;

4. Parcurgeţi procedura audierii publice şi instrucţiunile de formulare a unei opinii (îndrumarul), dacă vă este util;

5. Transmiteţi depoziţia scrisă în cadrul acestei audieri publice la adresa admin@mihaieminescutrust.org  până în data de 17 noiembrie 2011, ora 16:00.

6.  Participaţi la eveniment pentru a vă susţine depoziţia scrisă, în formă verbală, în maxim 3 minute. Susţinerea verbală nu trebuie neapărat să corespundă întru totul celei scrise, ci să evidenţieze cele ce deja au fost exprimate în scris. Atenţie! Nu vă puteţi înscrie la cuvânt, în cadrul evenimentului, daca nu aveţi depusă o depoziţie scrisă. Procedura este foarte strictă în acest sens şi urmăreşte opţiunea Dumneavoastră din formularul de înscriere.

7. Opiniile verbale se înregistrează alături de opiniile scrise pentru a fi analizate ulterior de către Comisia de experţi numită pentru acest eveniment. Rezultatele obţinute şi reflectarea în mass-media se vor posta pe site-ul iniţiatorului la secţiunea evenimentului.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.