Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Domeniu: 
Dialog social
Inițiatori: 
Grupul Lobby pentru dialog social real
Stare: 
Derulat
Data: 
10 Decembrie 2011
Categorie: 
Audieri publice asistate
Locație:
Vrancea/Focsani
Opinii: 
16
Participanți: 
150

Anunțul de organizare

COMUNICAT DE PRESĂ

 

            Grupul de Lobbyști „Lobby pentru dialog social real” vă invită la audierea publică cu tema „LEGEA DIALOGULUI SOCIAL – O LEGE PENTRU DIALOG REAL SAU PENTRU DICTATURĂ?”, ce va avea loc sâmbătă, 10 dec. 2011, ora 10.00, în Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Focşani, str. D. Cantemir, nr. 1.

            Scopul audierii publice este prezentarea unor puncte de vedere cu privire la caracterul democratic sau antidemocratic a Legii dialogului social, impactul asupra activităţii sindicatelor şi a relaţiei angajator-salariaţi-reprezentanţi ai salariaţilor, identificarea poziţiilor faţă de această lege, adoptarea poziţiei viitoare a grupului de iniţiativă faţă de acestă lege.

            Invităm cetăţenii salariaţi, sindicalişti, reprezentanţi ai sindicatelor, reprezentanţi ai patronatelor şi manageri, organizaţii neguvernamentale şi alte organizaţii să-şi exprime în scris punctul de vedere cu privire la următoarele aspecte:

            - asigură Legea dialogului social libertatea de organizare a sindicatelor?

            - asigură Legea dialogului social cadrul şi condiţiile de realizare a activităţii sindicatelor pentru apărarea drepturilor salariale şi profesionale ale salariaţilor?

            - asigură Legea dialogului social un dialog social real între patronate-salariaţi-sindicate-reprezentanţi ai salariaţilor?

            - respectă Legea dialogului social convenţiile internaţionale la care România este parte, legislaţia ONU şi legislaţia europeană cu privire la organizarea şi functionarea sindicatelor, a raporturilor dintre patronate şi salariaţi?

            - având în vedere că Legea dialogului social a fost declarată  constituţională, dacă legea nu respectă totuşi drepturile şi libertăţile democratice, ce soluţii ar fi  pentru a se ajunge la  o lege a dialogului social cu caracter democratic?           

            Audierea publică, ca formă de consultare publică, urmăreşte colectarea de opinii, soluţii şi probleme de la cetăţenii comunităţii şi sintetizarea acestora într-un raport efectuat de o comisie de experţi independenţi. Un astfel de exerciţiu democratic întăreşte comunitatea şi contribuie la realizarea unor politici publice potrivite acesteia.

            Depunerea unei depoziţii scrise (opinie)  va permite şi înscrierea pentru susţinerea publică în limita timpului de 3 minute. Termenul limită pentru primirea depoziţiilor este data de 8 decembrie 2011, ora 14.00. Depoziţiile scrise nu trebuie să depăşească 2 pagini A4, corp literă 16, şi vor conţine informaţii, argumente şi/sau date statistice care susţin/ întăresc punctul de vedere al celui care depune depoziţia.

            Important de reţinut: doar cei care depun depoziţia în scris pot să îşi susţină opinia public, în cadrul audierii publice din 10 decembrie. Cei care nu doresc să ia cuvântul în cadrul audierii publice pot depune doar depoziţia în scris – aceasta va fi analizată de către comisia de experţi şi va contribui la realizarea raportului final.

            La audierea publică vor mai participa: reprezentanţi mass media, politicieni şi reprezentanţi ai diverselor grupuri de interese.

             Raportul final va fi prezentat public în data de 19 decembrie 2011 în cadrul unei conferinţe de presă, va fi postat pe blogul evenimentului şi va fi transmis on-line tuturor participanţilor pe adresa ce va fi precizată în formularul de înscriere.

             Ulterior audierii publice,  grupul de iniţiativă va întreprinde si alte demersuri pentru ca Legea dialogului social să devină o lege în consens cu legislaţia ONU, legislaţia Uniunii Europene, convenţiile internaţionale la care România este parte.

            Această audiere publică face parte dintr-un ciclu mai larg de acţiuni de lobby şi advocacy pentru modificarea Legii dialogului social în sensul respectării drepturilor şi libertăţilor democratice. Până în prezent am depus propuneri de modificare a Legii dialogului social (în formatul cerut parlamentarilor) la parlamentari din Galaţi şi Brăila.

            Motivaţia completă a temei audierii publice, bibliografia, regulamentul de organizare, regulile de redactare a depoziţiilor scrise, formularul de înscriere le găsiţi pe: http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/  

            Cererea de înscriere pentru participare şi depoziţiile scrise se vor transmite Grupului de Lobbyști  pe e-mail: lobbydialogsocialreal@gmail.com semnate și scanate (lipsa semnăturii se poate complini si în ziua audierii publice).

            Acţiunea beneficiază de sprijinul Asociaţiei Pro-Democraţia, filiala Galaţi, Sindicatului „Solidaritatea” al Metalurgiştilor din România, Federaţiei „Solidaritatea Virgil Săhleanu” a Metalurgiştilor din România, Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Sindicatului Liber „Educaţia” Galaţi, Sindicatului din Învăţământ Vrancea.

 

Grupul de iniţiativă:

Adrian ANDRĂȘESCU (Galaţi), preşedinte, Sindicatul Liber „Educaţia” Galaţi, tel. 0722.260.052; 0754.044.828

Emil TUDOR (Focşani), preşedinte, Sindicatul din Învăţământ Vrancea, tel. 0731.301.509

Sebastian ŞOIMU (Galaţi), Prep. univ., Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Universitatea „Danubius” Galaţi

  Nu uitaţi: ne puteţi scrie pe adresa lobbydialogsocialreal@gmail.com

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.