Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Domeniu: 
Dialog social
Inițiatori: 
Grupul Lobby pentru dialog social real
Stare: 
Derulat
Data: 
10 Decembrie 2011
Categorie: 
Audieri publice asistate
Locație:
Vrancea/Focsani
Opinii: 
16
Participanți: 
150

DESFĂŞURĂTORUL AUDIERII PUBLICE

TEMA: LEGEA DIALOGULUI SOCIAL –

O LEGE PENTRU DIALOG REAL SAU PENTRU DICTATURĂ?

Data: 10 decembrie, orele: 10.00 – 12.30

Locul: Focşani , Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor , str. Dimitrie Cantemir, nr. 1

 

1) Depozanţii sunt rugaţi să verifice dacă sunt înscrişi în Lista cu depozanţi.

2) Se prezintă scopul adunării:

- audiere publică având ca temă: LEGEA DIALOGULUI SOCIAL – O LEGE PENTRU DIALOG REAL SAU PENTRU DICTATURĂ?

- audierea publică va facilita prezentarea unor puncte de vedere cu privire la caracterul democratic sau antidemocratic a Legii dialogului social, impactul asupra activităţii sindicatelor şi a relaţiei angajator-salariaţi-reprezentanţi ai salariaţilor, identificarea poziţiilor faţă de această lege, adoptarea poziţiei viitoare a grupului de iniţiativă faţă de acestă lege.

3) Se prezintă participanţii:

  • persoane interesate: sindicalişti;
  • reprezentanţi ai societăţii civile;
  • depozanţi;
  • reprezentanţi ai presei scrise, audio şi vizuale.

4) Se prezintă organele de lucru:

  • grupul de iniţiativă;

- Adrian Andrăşescu, preşedintele Sindicatului Liber Galaţi;

- Emil Tudor, preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea;

- Sebastian Şoimu, preparator universitar, Universitatea Danubius Galaţi.

  • comisia de experţi:

- Angelica CHIRILĂ, avocat în Baroul Galaţi, conf. univ. dr. în Drept Penal, Universitatea DANUBIUS Galaţi;

- Gică ABIABOIERU - avocat Baroul Vrancea”;

- Elena Narcisa VATAMANU - jurist Vincon Vrancea, 

5) - Scurtă prezentare a cadrului temei:

- La data de 10 mai 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea Dialogului Social (Legea nr. 62/2011). Aceasta a avut un traseu fulminant. A fost anunţată oficial de premierul Emil Boc pe 7 aprilie 2011. A fost discutată în regim de urgenţă în condiţiile în care liderii sindicali nu participau la discuţii în semn de protest. A fost trecută prin Parlament prin asumarea răspunderii, sărind peste controlul de constituţionalitate cerut de 110 deputaţi.

Legea Dialogului Social a fost promulgată fără întârziere de preşedintele Băsescu şi publicată, la 10 Mai, în Monitorul Oficial.

Ulterior, obiecţia de neconstituţionalitate a fost respinsă prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 574/2011publicată în M. Of. nr. 368 din 26 mai 2011.

Legea Dialogului Social înlocuieşte Legea Sindicatelor, Legea Patronatelor, legislaţia privitoare la contractele colective de muncă, cea privitoare la conflictele de muncă precum şi legile de înfiinţare şi organizare a Consiliului Economic şi Social.

- Din analiza făcută de liderii organizaţiilor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale, de analiştii politici şi de jurnalişti, de majoritatea organizaţiilor civile, rezultă că Legea dialogului social încalcă: libertatea asociere în sindicate, libertatea de organizare şi de funcţionare a sindicatelor, drepturile lucrătorilor de a fi protejaţi operativ şi eficient în raporturile de muncă, drepturile omului, legislaţia europeană şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite, acordurile şi convenţiile internaţionale semnate de România.

6) Ce dorim să realizăm?

-Audierea publică, ca formă de consultare publică, urmăreşte colectarea de opinii, soluţii şi probleme de la cetăţenii comunităţii şi sintetizarea acestora într-un raport efectuat de experţi independenţi.

- Dorim să colectăm puncte de vedere cu privire la următoarele aspecte:

- asigură Legea dialogului social libertatea de organizare a sindicatelor?

- asigură Legea dialogului social cadrul şi condiţiile de realizare a activităţii sindicatelor pentru apărarea drepturilor salariale şi profesionale ale salariaţilor?

- asigură Legea dialogului social un dialog social real între patronate- salariaţi-sindicate-reprezentanţi ai salariaţilor?

- respectă Legea dialogului social convenţiile internaţionale la care România este parte, legislaţia ONU şi legislaţia europeană cu privire la organizarea şi functionarea sindicatelor, a raporturilor dintre patronate şi salariaţi?

- având în vedere că Legea dialogului social a fost declarată constituţională, dacă legea nu respectă totuşi drepturile şi libertăţile democratice, ce soluţii ar fi pentru pentru a se ajunge la o lege a dialogului social cu caracter democratic?

7) Prezentarea regulamentului audierii publice:

- Depozanţii vor fi invitați la microfon în ordinea transmiterii depoziției scrise.

- Depozanţii vor avea la dispoziție un timp de maxim 3 minute.

- Membrii Comisiei de Experți pot pune întrebări clarificatoare martorilor, în maxim 30 de secunde. Martorii răspund concis, în maxim 1 minut/întrebare.

- Toate depozițiile verbale se înregistrează și se vor posta pe site-ul evenimentului (http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/ ), alături de depozițiile scrise corespunzătoare.

- Mass media și publicul larg vor avea rolul de observatori în cadrul evenimentului de audiere publică, neputând avea intervenții în sală, în timpul audierii martorilor. Se vor colecta opinii în afara evenimentului propriu zis de audiere publică pe site-ul http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/ şi din presa scrisă şi online.

- La sfârşitul audierii publice, comisia de iniţiere va da un comunicat de presa.

- Timp de 6-7 zile după eveniment, comisia de iniţiere monitorizează impactul mass media şi transmite rezultatele Comisiei de Experţi, pentru completarea raportului-sinteză.

- În termen de 7 zile de la audierea publica, Comisia de experţi va întocmi un raport-sinteză cu privire la eveniment, inclusiv cu privire la opiniile exprimate în presă.

- În termen de maximum 2 săptămâni, Comisia de iniţiere şi Comisia de experţi vor organiza o conferinţă de presă pentru diseminarea rezultatelor.

- Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi raportul sinteză al evenimentului, în maxim 2 săptămâni, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.