Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Domeniu: 
Asistență socială
Inițiatori: 
Fundaţia Alpha Transilvană
Stare: 
Derulat
Data: 
29 Noiembrie 2011
Categorie: 
Audieri publice asistate
Locație:
Mureș/Tirgu Mures
Opinii: 
13

Chemarea la acțiune

Descarcă Chemarea la acțiune

INVITAŢIE

Marţi 29 noiembrie 2011, ora 12:00, la Sala Deus Providebit din Tîrgu-Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 61, va avea loc audierea publică cu tema

Perseverenţa & Impuls 2002-2012

Cum punem în practică principiul egalităţii de şanse pentru copii cu dizabilităţi din judeţul Mureş?

Audierea publică face parte dintr-o campanie de advocacy şi are ca scop îmbunătăţirea dialogului şi colaborării între autorităţile publice locale şi organizaţia neguvernamentală Fundaţia Alpha Transilvană - prestator de servicii sociale pentru copii şi tineri cu dizabilităţi.

Tema acestei audierii publice este finanţarea, conform legislaţiei, a serviciilor sociale pentru copii cu dizabilităţi, servicii prestate de singurul Centru privat din Judeţul Mureş, Centrul „Perseverenţa & Impuls” din cadrul Fundaţiei Alpha Transilvană.

Obiectivul specific al audierii publice este asumarea, de către fiecare autoritate locală responsabilă, a responsabilităţii finanţării parţiale a Complexului de servicii pentru copii cu nevoi speciale „Perseverenţa” şi „Impuls”.

La audierea publică sunt invitaţi reprezentanţi din sfera autorităţilor publice locale, ai societăţii civile şi mass media, care vor avea posibilitatea să îşi exprime şi să îşi susţină punctul de vedere. Opiniile exprimate în scris şi verbal vor fi analizate de către o comisie de experţi a audierii publice. Concluziile comisiei de experţi privind soluţiile propuse în cadrul audierii vor fi prezentate public în termen de maxim 2 săptămâni după audierea publică. Persoanele interesate să participe sunt invitate să formuleze o opinie scrisă (depoziţie), pe care să o transmită la adresa de e-mail office@alphatransilvana.ro.  Opiniile scrise pot fi susţinute şi potenţate verbal în cadrul audierii publice.

Persoanele interesate să participe sunt rugate să completeze formularul de înscriere şi să îl transmită la adresa de e-mail office@alphatransilvană.ro, precizând una din următoarele opţiuni de participare: opinie susţinută numai în scris, opinie susţinută şi verbal la audierea publică sau participant în sală. Termenul limită pentru înregistrarea participanţilor şi transmiterea depoziţiilor (opiniilor) scrise este 25 noiembrie 2011, ora 16:00.

Toate documentele necesare participării, precum şi regulamentul de derulare a audierii publice, pot fi obţinute de la sediul Fundaţiei Alpha Transilvană din Tîrgu-Mureş, strada Aleea Vrancea nr. 1, prin e-mail la adresa office@alphatransilvana.ro sau de pe site-ul www.alphatransilvana.ro.

Persoane de contact: Adrian Călugăr, 0721-277.762 , Bodo-Toth Eniko, 0756-873.179

Comisia de iniţiere

Fundaţia Alpha Transilvană

Comitetul de Părinţi al Centrului de Zi „Perseverenţa”

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.